Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki | Biokadar
Ne Kadar İçerik Biokadar Eğlence

Atatürk’ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

0 5.442
Atatürk, uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

Atatürk’ün ölümü üzerine dünyadan gelen tepkilere bir göz atalım

John F. KENNEDY (ABD başkanı)

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır… Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz , Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

Franklin ROOSEVELT (ABD başkanı)

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

Chicago Tribune Gazetesi, ABD

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.

Aristide Briand,Fransız Başbakanı, 1921

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: “Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.”

Vladimir İliç Lenin, Rus İhtilali Lideri, 1921

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

Roozwelt (Franklen D.) 1928, ABD Başkanı

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

New York Times

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

Sir Charles Townshend, İngiliz Generali, 1922

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.

Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

Winston Churchill, İngiltere Başbakanı, 1938

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.

Prof.Walter L.WRIHT Jr., Alman prof.

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

Noelle Gazetesi

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

İnsanlığın bütün belirtileri O’nda kendini hemen gösteriyor.

Spectator, 1938

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

Emanullah HAN, Afgan Kralı

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Neue Freie Presse, Viyana

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Büyük düşüncelerin adamı…bir devlet mimarıydı.

Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

Libre Belgique gazetesi, Belçika

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.

Ma Shao-Cheng(Yazar), Çin

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

Gladys Baker(Gazeteci), ABD

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

Profesör Herbert MELZIG(Tarihci)

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Illustrierte Dergisi, Almanya

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye’ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

Profesör Herbert MELZIG(Tarihci)

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

Maurice BAUMANT(Profesör), Fransa

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur.Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

Le Jour-Echo de Paris

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

Claude Farrer(Yazar), Fransa

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

Pierre Dominique(Gazeteci), Fransa

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir.

Fransa, Paris Basını

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Asırları aşan adam !..

Albert LEBRUN, Fransa Cumhurbaşkanı

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

George BENNES, Vu Gazetesi-1938

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?…

Raymond CARTIER, Le Nouvelliste Gazetesi

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye’nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar…

Observer, İngiltere

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

Muhammed İkbal(Sair), Şair

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

Times Gazetesi, İngiltere

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

Alan Moorehead(Yazar),İngiltere

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

O genç ve dahi Türk Şefi’nin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

Herbert Sideabotham(yazar), İngiltere

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.

National Tidence Gazetesi, Danimarka

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

Bayan Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Palestine Post, İsrail

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Dünya, çağımızın en dikkat çekici adamlarından birini kaybetti.

Ben Gurion, İsrail Başbakanı (1963)

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

Nya Dagligt, İsveç

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O’nun sayesinde Türkler, O’nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir

Profesör MORRF, İsviçre

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.

C.C.SFORZA, İtalya

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Hayatının sonuna kadar milleti’nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

F.Perrone Di San Martino, İtalya

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.

Sovyet Başbakanı Kalinin, Rusya

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

Egyptian Gazete, Mısır

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Dünyadan Gelen 46 Tepki

 

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

İçindekiler

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeler alın, hemen abone olun.

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul et. Daha fazla bilgi